لوله چهار طرفه

  • Industrial Steel Four-way Pipes

    لوله های چهار طرفه فولادی صنعتی

    قرقره نوعی اتصال لوله است که در شاخه خط لوله استفاده می شود.قرقره به قطر مساوی و قطر متفاوت تقسیم می شود.انتهای قرقره های با قطر مساوی همه به یک اندازه هستند.اندازه نازل لوله انشعاب کوچکتر از لوله اصلی است.برای استفاده از لوله های بدون درز برای تولید قرقره ها، در حال حاضر دو فرآیند متداول استفاده می شود: برآمدگی هیدرولیک و پرس گرم.راندمان بالا است.ضخامت دیواره لوله اصلی و شانه قرقره افزایش می یابد.با توجه به تناژ زیاد تجهیزات مورد نیاز برای فرآیند برآمدگی هیدرولیک قرقره بدون درز، مواد تشکیل دهنده قابل استفاده آنهایی هستند که تمایل به سخت شدن کار سرد نسبتاً کمی دارند.