لوله فولادی جوش داده شده

  • Industrial Welded Steel Pipe

    لوله فولادی جوشی صنعتی

    لوله های فولادی جوش داده شده ما وارد لوله های جوش لب به لب، لوله های جوش قوس الکتریکی، لوله های باندی و لوله های جوش مقاومتی و موارد دیگر می شوند. آنها دارای استحکام بالا، چقرمگی خوب، و هزینه کمتر، بازده تولید بالاتر نسبت به لوله های بدون درز هستند، کاربردهای فولاد جوش داده شده لوله ها عمدتاً برای حمل و نقل آب، نفت و گاز وارد می شوند.