اخبار شرکت

  • Pipe fitting manufacturing process flow

    جریان فرآیند تولید اتصالات لوله

    1. مواد 1.1.انتخاب مواد باید با استانداردهای مربوطه کشور تولیدکننده لوله و استانداردهای مواد خام مورد نیاز مالک مطابقت داشته باشد.1.2.بازرسان پس از ورود به کارخانه ابتدا با ...
    ادامه مطلب