داده های صنعت شیرآلات چین

تا سال 2021، ارزش تولید سالانه صنعت شیرآلات چین از 210 میلیارد یوان برای چندین سال متوالی با نرخ رشد صنعت بیش از 6 درصد فراتر رفته است.
تعداد تولید کنندگان شیر در چین بسیار زیاد است و تعداد شرکت های بزرگ و کوچک شیرآلات در سراسر کشور بیش از 10000 تخمین زده می شود. تسریع روند تمرکز صنعتی به هدف استراتژیک صنعت شیرآلات چین تبدیل شده است.از نظر تولید، در سال های اخیر به طور پیوسته افزایش یافته است.تولید شیر ملی 7.86 میلیون تن در سال 2017، 8.3 میلیون تن در سال 2019، 8.5 میلیون تن در سال 2020 و 8.7 میلیون تن در سال 2021 بوده است.

news

زمان ارسال: مه-06-2022